Följ
Site Search
sv en
 
 

Media Coverage

Catch up on Hudson headlines… recruitment news, human resources news and more!

Explore articles and publications

Welcome to the Hudson News Room – a place to get our latest company and recruitment news. Interested in more? Read media coverage about Hudson in our collection of human resource management articles.

Did you Know?

Hudson’s global presence provides access to an extensive network of international talent allowing us to consult and recruit for offices across many countries.

 
© 2011 - 2020 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) är en ledande leverantör av rekryteringstjänster, uthyrning av chefer och specialister samt tjänster inom Talent Management över hela världen. Från enstaka rekryteringsuppdrag till hela projektlösningar, hjälper vi våra kunder att nå större organisatorisk framgång genom att utvärdera, rekrytera, utveckla och engagera de bästa och mest begåvade medarbetarna i sina organisationer. Hudson har idag mer än 2 000 professionella medarbetare som hjälper kunder och kandidater i drygt 20 länder.