Följ
Site Search
sv en
 
 

Arbetslivscykeln: Avveckla

Avveckling är en del i konsten att framgångsrikt hantera förändring

Approach organizational change with sensitivity and solutions
Planera för organisationsförändringar
med känsla, lyhördhet och lösningar

Förändringar på arbetsplatsen skapar ofta oro bland personalen. Sammanslagningar, nyförvärv, byte av chefer och andra liknande situationer har en stark påverkan på de anställda. När ett bemanningsbehov förändras, behöver man en strategi för hur man hanterar uppsägning av personal. Ett framgångsrikt förändringsledarskap avgör om det blir en lyckad eller svår övergångsperiod.

Hudsons tjänster inom outplacement är designade att försiktigt närma sig en organisation i förändring med lösningar. De anställda som sagts upp har stor nytta av det praktiska stöd en individuellt skräddarsydd karrriärcoachning innebär. Behandlar ni den anställde med respekt, kan relationen leva kvar, och personen upplever att hon får stöd på sin nya väg. Detta skapar en trygg miljö för de anställda som är kvar, samtidigt som det stärker er organisations varumärke.

Om förändringsledarskap är viktigt för er, kontakta vårt Talent Management team idag.

Våra tjänster och verktyg

Visste du?

Hudson är ett av få rekryteringsföretag som inte använder sig av en tredje part för utvärderingarna.

Våra kandidater besvarar vårt eget självskattnings-
formulär ”BAQ” (Business Attitudes Questionnare) – det ingår i alla våra lösningar.

 
© 2011 - 2020 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) är en ledande leverantör av rekryteringstjänster, uthyrning av chefer och specialister samt tjänster inom Talent Management över hela världen. Från enstaka rekryteringsuppdrag till hela projektlösningar, hjälper vi våra kunder att nå större organisatorisk framgång genom att utvärdera, rekrytera, utveckla och engagera de bästa och mest begåvade medarbetarna i sina organisationer. Hudson har idag mer än 2 000 professionella medarbetare som hjälper kunder och kandidater i drygt 20 länder.