Följ
Site Search
sv en
 
 

5+1 Kompetensmodell®

5 + 1 Kompetensmodellen® = fundamentet i vår rekryterings- och talent managementprocess

Vi skräddarsyr vår 5+1 Kompetensmodell®
för just era behov

Hudson är stolta över att presentera vår 
5 + 1 Kompetensmodell®. Den är baserad på egen forskning och designad att hjälpa Hudsons kunder att nå optimal framgång inom rekrytering och Talent Management.

Vår 5 + 1 Kompetensmodell® är ett resultat av omfattande genomlysning av över 100 kompetensmodeller från olika internationella företag.

Modellen är flexibel och kan appliceras på olika tjänster och roller inom en organisation för att skapa en anpassad rekryteringsprofil. Verktyget kan användas för att välja ut och bedöma kandidater, vilket ger en mer effektiv rekryterings- och intervjuprocess.

Fem kompetensgrupper
Hudsons R&D har identifierat fem kärngrupper av kompetenser - och varje grupp har ett inbördes set av kompetenser:

 • Information Management
  Bearbeta information, fakta, iakttagelser och idéer för att skapa ny information och öka kunskapen
 • Task Management
  Organisera och strukturera arbete, från organisatorisk till operativ nivå, för att optimera alla arbetsuppgifter och aktiviteter
 • People Management
  Leda och vägleda människor i en hierarkisk kontext
 • Interpersonal Management
  Att hantera relationer med andra utanför en direkt hierarkisk kontext
 • Personal Management
  Hantera de egna prestationerna och den egna utvecklingen.

Inom dessa fem kärngrupper är kompetenserna i respektive grupp indelade i en hierarkisk ordning.

Plus en kärngrupp
Ytterligare en grupp av kompetenser finns inom "Technical Expertise" som inkluderar tekniska eller organisationsspecifika kompetenser och talanger.

Förutom vår innovativa kompetensmodell, har Hudson's R&D team även utvecklat en serie egna verktyg inom Talent Management. Dessa kan användas till allt från att testa en kandidats färdigheter till att utvärdera affärsrelaterade kompetenser. De kan också användas tillsammans med 5 + 1 Kompetensmodellen® och anpassas efter kundens unika kompetensmodell.

Ta reda på om 5 + 1 Kompetensmodellen® och Hudsons verktyg inom Talent Management är rätt lösning för just er, kontakta oss idag.

Visste du?

Vi är ett av få rekryteringsföretag som väver samman rekrytering med Talent Management.

Allt under ett tak.

 
© 2011 - 2019 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) är en ledande leverantör av rekryteringstjänster, uthyrning av chefer och specialister samt tjänster inom Talent Management över hela världen. Från enstaka rekryteringsuppdrag till hela projektlösningar, hjälper vi våra kunder att nå större organisatorisk framgång genom att utvärdera, rekrytera, utveckla och engagera de bästa och mest begåvade medarbetarna i sina organisationer. Hudson har idag mer än 2 000 professionella medarbetare som hjälper kunder och kandidater i drygt 20 länder.