Följ
Site Search
sv en
 
 

Assessment Center

Smarta lösningar med Assessment Centers förhindrar felrekryteringar

Avoid the cost of a bad hire with Assessment Center Solutions
Undvik kostsamma felrekryteringar
med hjälp av Assessment Centers

En felaktig rekrytering kan bli en dyrbar historia. Kostnaderna tenderar att skena iväg – både ekonomiskt och praktiskt om en chef eller annan nyckelperson plötsligt måste avvecklas. En snabb överslagsberäkning vad en felrekrytering kostar i förlorade affärer, upplärning, tid, nyrekrytering och slutsatsen blir enkel: Det lönar sig att göra rätt från början.

Ett Assessment Center utvärderar aktuella kandidater objektivt och blir ett naturligt hjälpmedel och beslutsunderlag vid exempelvis rekrytering, kompetensutveckling, ledarförsörjning eller karriärutveckling.

Kartlägg era kandidater på djupet med hjälp av kompetensbaserade intervjuer, psykometriska tester, simuleringsövningar samt färdighetstester. Genom att kartlägga varje individs unika profil får ni stöd i valet att välja rätt kandidat som har potential att nå framgång.

Hudsons flexibla tillvägagångssätt möjliggör skräddarsydda Assessment Centers som passar ert företags unika behov.

Förhindra felrekryteringar - bli partner och ta del av fördelarna med vår rekryteringsstöd. Hudsons certifierade konsulter har beprövad erfarenhet av att utföra bedömningar, kompetensbaserade intervjuer och Assessment Centers.

Visste du?

Hudson är ett av få rekryteringsföretag som inte använder sig av en tredje part för utvärderingar.

Våra kandidater besvarar vårt eget självskattnings-
formulär ”BAQ” (Business Attitudes Questionnare) – det ingår i alla våra lösningar

 
© 2011 - 2020 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) är en ledande leverantör av rekryteringstjänster, uthyrning av chefer och specialister samt tjänster inom Talent Management över hela världen. Från enstaka rekryteringsuppdrag till hela projektlösningar, hjälper vi våra kunder att nå större organisatorisk framgång genom att utvärdera, rekrytera, utveckla och engagera de bästa och mest begåvade medarbetarna i sina organisationer. Hudson har idag mer än 2 000 professionella medarbetare som hjälper kunder och kandidater i drygt 20 länder.