Följ
Site Search
sv en
 
 

Utvecklingsplaner - Planering & Analys

En personlig utvecklingsplan är kartan för en framgångsrik karriär

Align employee development with business results
Anpassa utvecklingen av personal
till affärsmålen och resultaten

Långt innan ett byggprojekt kan sätta igång har någon skissat fram en ritning. Som arbetsgivare har ni både  privilegiet och ansvaret för att skapa en personlig utvecklingsplan för nyanställda och individer med hög potential. Låt Hudson delta vid ritbordet och visa hur ni kan förbättra företagets resultat med hjälp av personlig utveckling för individen.

Hudsons tjänster inom personlig utveckling ger er den vägledning ni behöver för att kunna identifiera och finslipa de anställdas kompetenser. Tillsammans med både ledning och anställda skapas utvecklingsprogram och mål i linje med affärsmålen.

Våra konsulter inom karriärutveckling stärker era satsningar inom Talent Management med hjälp av psykometriska tester och verktyg skapade av Hudsons R&D-team.

Hudsons 360° analys samlar in reflektioner från både anställda och ledningen. Individens egna uppfattning om prestationer och beteenden ställs sedan i relation till chefers och kollegors uppfattningar. Det ger en bra nulägesbild av individen och potentiella utvecklingsområden kan identifieras.

Vårt verktyg EASE (datorbaserade simuleringsövningar) hjälper er att urskilja de individer i er organisation som har hög potential. EASE utvärderar hur en anställd samlar information, fattar beslut, skapar en plan och presterar. Det är ett helt automatiserat program som mäter kompetenser och potential, besparar er tid och genererar objektiv information om en individs ledarskapspotential.

Bryt ny mark inom Talent Management. Kontakta Hudson och få hjälp med att skissa på en strategi för personliga utvecklingsplaner redan idag.

Visste du?

Vi är ett av få rekryteringsföretag som väver samman rekrytering med Talent Management - allt under ett tak.

 
© 2011 - 2020 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) är en ledande leverantör av rekryteringstjänster, uthyrning av chefer och specialister samt tjänster inom Talent Management över hela världen. Från enstaka rekryteringsuppdrag till hela projektlösningar, hjälper vi våra kunder att nå större organisatorisk framgång genom att utvärdera, rekrytera, utveckla och engagera de bästa och mest begåvade medarbetarna i sina organisationer. Hudson har idag mer än 2 000 professionella medarbetare som hjälper kunder och kandidater i drygt 20 länder.