Följ
Site Search
sv en
 
 

Färdighetstester

Vilken kandidat har den största potentialen?

An objective picture of the potential and the skills of an applicant or employee
En objektiv bild av potentialen och
kompetensen hos en sökande eller
redan anställd medarbetare

Hudsons färdighetstester besvarar dessa frågor. Våra innovativa färdighetstester  ger dig en objektiv bild av en kandidats potential och färdigheter.

  • Färdighetstesten bedömer den abstrakta, verbala och numeriska förmågan att resonera på fyra svårighetsnivåer.
  • Färdighetstesterna kan också bedöma specifika kunskaper såsom förmågan att planera, teknisk förståelse, snabbhet och noggrannhet, analytisk förmåga och spatial förståelse.

Fördelarna med Hudsons färdighetstester

  • Tillgängligt både offline och online i en kontrollerad testmiljö.
  • Testerna är översatta till fler än 30 språk och kan med fördel användas i internationella sammanhang.
  • Det finns normer för olika målgrupper.
  • Ger en objektiv bild av den potentiella kandidaten och dennes förmågor.
  • Ger en garanterat objektiv förståelse av en sökandes förmåga att resonera.
  • Skapar ett relevant, professionellt sammanhang där svårighetsgraden anpassas till olika funktionsnivåer.

När kandidaten genomfört färdighetstestet får ni en välstrukturerad rapport med den sökandes huvudresultat och tre delresultat som reflekterar personens sätt att arbeta. Ni får även en tolkning av resultaten och återkoppling som ni kan dela med den sökande.

Visste du?

Skräddarsyr lösningar för rekrytering av nyexaminerade och traineeprogram.

 
© 2011 - 2020 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) är en ledande leverantör av rekryteringstjänster, uthyrning av chefer och specialister samt tjänster inom Talent Management över hela världen. Från enstaka rekryteringsuppdrag till hela projektlösningar, hjälper vi våra kunder att nå större organisatorisk framgång genom att utvärdera, rekrytera, utveckla och engagera de bästa och mest begåvade medarbetarna i sina organisationer. Hudson har idag mer än 2 000 professionella medarbetare som hjälper kunder och kandidater i drygt 20 länder.