Följ
Site Search
sv en
 
 

Motivationsanalys

Vet ni verkligen vad era anställda vill och motiveras av?

Motivationsanalysen är ett kraftfullt
verktyg inom rekrytering, utvärdering
och utveckling av medarbetare

De anställdas prestationer avgörs inte enbart av vad individerna kan, utan också av vad de vill - vilket i sin tur motiverar till prestation. Vi vet ju alla att motiverade anställda är glada och produktiva anställda.

Men hur mäter man en individs motivation?

För att svara på den frågan skapade Hudson motivationsanalysen (MDQ), ett onlineverktyg som mäter drivkraften bakom en anställds prestation. Detta moderna frågeformulär baseras på de allra senaste teorierna om motivation och mäter 15 dimensioner av en individs motivation och drivkrafter, vilket gör den till ett mycket kraftfullt verktyg för anställning, bedömning och utveckling.

Did you Know?

Som en del i vår rekryteringsprocess utvärderar vi alla kandidater vi presenterar för kund med vårt eget personlighetsformulär (Business Attitudes Questionnair).

Utan extra kostnad.

 
© 2011 - 2020 Hudson Global — All Rights Reserved
 
HUDSON

Hudson (NASDAQ: HSON) är en ledande leverantör av rekryteringstjänster, uthyrning av chefer och specialister samt tjänster inom Talent Management över hela världen. Från enstaka rekryteringsuppdrag till hela projektlösningar, hjälper vi våra kunder att nå större organisatorisk framgång genom att utvärdera, rekrytera, utveckla och engagera de bästa och mest begåvade medarbetarna i sina organisationer. Hudson har idag mer än 2 000 professionella medarbetare som hjälper kunder och kandidater i drygt 20 länder.